Locatie: Sterksel

Essentie: Warme Rieten Jas

Op een Ruimte-voor-Ruimte kavel in het landelijk gelegen Sterksel, Noord-Brabant, staat dit iconisch ontwerp van ARCHES architecten BNA. De opdrachtgevers wensten een “superstrakke” villa, die desalnietemin zou passen binnen de strikte kaders van het beeldkwaliteitplan. Bijkomende bijzonderheid is dat de opdrachtgevers hun villa eigenhandig zouden gaan bouwen. Ze vroegen ons om daar in bouwtechnisch opzicht rekening mee te houden.

Op grond van dit pakket aan wensen, eisen en randvoorwaarden is onze moderne vertaling van een “boerenschuur” tot stand gekomen. De woning is opgebouwd uit een schil van riet, met daarin een vrijstaand blok met woonfuncties. Door deze opbouw is een luchtig en transparant geheel ontstaan, waarbij de zon (ondanks de noordligging) tot diep in de villa doordringt.