Locatie: Geldrop

Essentie: Low Tech Duurzaam

In het buitengebied van Geldrop stond een oud arbeidershuisje op een ruim perceel. Binnen de strikte regels van het bestemmingsplan mocht hier een nieuw pand van max. 600 m3 worden gebouwd. Op het perceel waren enkele monumentale bomen aanwezig die de opdrachtgevers graag gespaard wilden zien.

Een belangrijk kenmerk van deze woning zijn de toegepase “low tech” duurzame materialen. De woning is een damp-open houtskelet woning, geïsoleerd met natuurlijke materialen (schapenwol en vlas). De zwarte gevels zijn gemaakt van recycled PET, op het schuine dak ligt riet en op de platte daken is een vegetatiedak gemaakt. 

Ook aan de binnenzijde zijn diverse duurzame materialen en technieken toegepast.